Ապրի 24: Ծիծեռնակաբերդ

Ապրիլի 23-ին գիշերը ժամը 11 մենք գնացինք Ծիծեռնակաբերդ, որպեսզի Հավերժ կրակի մոտ մեր հարգանի տուրքը տանք Ցեղասպանության զոհերին: Մենք ծաղիկ դրեցինք և մեկ րոպե լռությամբ հիշատակեցինք: Advertisements

Ապրիլի 20. 2018թ.

ա) 1/3 և 1/6 1/3 1/2⋅3 3⋅2=6 բ) 5/12 և 3/4 5/3⋅4 3/4 3⋅4=12 գ) 7/16 և 35/12 7/4⋅4 35/4⋅3 4⋅4⋅3=48 դ) 4/9 և 9/24 4/3⋅3 9/3⋅8 3⋅3⋅8=72 ե) 8/25 և 1/35 8/5⋅5 1/5⋅7 5⋅5⋅7=175 զ) 2/15 և 11/6 2/3⋅5 11/2⋅3 3⋅2⋅5=30 է) 53/18 և 5/64 53/3⋅3⋅2 5/2⋅32 9⋅2⋅32=576

Ապրիլի 13. 2018թ.

Առաջադրանք 1. 1552 ա) 3/4 և 1/6 3/2⋅2 և 1/2⋅3 3 և 2 բ) 1/60 և 1/24 1/2⋅2⋅3⋅5 և 1/2⋅2⋅2⋅3 2 և 5

Ապրիլի 6. 2018թ.

(472596+1732) : (1519-395)=422 472596+1732=474328 1519-395=1124 474328 : 1124=422 (7971016+2708) : (2300-1024)=6249 7971016+2708=7973724 2300-1024=1276 7973724 : 1276=6249

Փետրվարի 9. 2018թ.

Առաջադրանք 1. 1. Այս քառանկյան անվանումներից ո՞րն է ճիշտ գրված:                      B                                                                   G A   …

Փետրվարի 8. 2018թ.

Առաջադրանք 1.      F                           B              M                                                                  D…